Jesus sa

- Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Matteusevangeliet kapitel 5 vers 3-4