Icke skyldig!

Men nu har Gud visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att försöka hålla Hans lagar och vara tillräckligt goda,... utan genom att Gud tar emot oss och förklarar oss "icke skyldiga" - om vi tror att Jesus Kristus tar bort våra synder. Fitt från Romarbrevet. kapitel 3, vers 21-22