Om att be

 

Alla som känner sig kallade, kan bistå med sina förböner för de inkommna böneämnen i detta forum.

Gud har gett oss i uppdrag att ge förbön även för människor som vill vara anonyma.
Du kan välja att publicera din bön eller bönesvar här på hemsidan men också opublicerat genom epost hit.
Vi kan inte på något sätt spåra avsändaradressen.

Vi förbehåller oss rätten att avpublicera ett inkommet epost om det på någotvis kan uppfattas som kränkande eller väcka anstöt!

                                           OM BÖN

I mer än 2000 år har kristna bett för människors olika behov.
Jesus uppmanar oss att be.
Många har vittnat om Guds ingripande efteråt.
Du kan be om vad helst, och det är inte viktigt hur du formulerar din bön. Det viktiga är att du ber.
Förvänta dig ett svar!
Inann du ens formulerat bönen vet Han vad du ska be om!

Kanske besvaras inte bönen på det sätt som man tänkt sig.
Gud har ett större perspektiv på saker och ting, så det blir efter hur Han har tänkt.
Men en sak är säker,

Gud har goda tankar om oss och

Han vill oss väl,

så vi får lita på att Han vet bäst.

Men du, glöm inte att tacka Gud för bönesvaret!

Det här löftet ger Gud i bibeln:

Matt 18:20
"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." 
 
Jak 5:15
Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. 
 

Gud hör bön!
Vill du ta del av mer om vad bön är? Se länken nedan!

Högerklicka på länken nedan, öppna i nytt fönster (flik), öppna mappen eller spara den till datorn 
http://hem.crossnet.se/handren/undervisnings-index/Andens_kraft.ppt#256,1,1 - Bönens värld, inledning.

 Vill du dela med dig av Guds ord, en predikan eller undervisning här på sidan?

Då kan du skicka in detta under "böneämnen" och kryssa i rutan "Skicka privat"

Så publicerar vi detta på sidan under rubriken "undervisning". Gud välsigne dig!

Hälsningar BeTillGud.nu