tack

Från anonym den 2014-11-22 13:02:10


Tack Herre Jesus, för bönesvar ifredags - inga synliga metastaser! Tack för att du var med mig, och för att jag skickades till underbara personer, som gjorde den dagen uthärdlig. Amen

Gå tillbaka?