Från Sof den 2014-02-01 11:59:43


Gud hör bön så är det bara! Känner man en stor ånger och skuld och ber om förlåtelse för synder man begått så lyssnar Gud och Jesus. Ju fler som ber och ju mer hjälp man ber om desto starkare blir din röst och bön! Efter ånger och skuld blev jag förlåten av Gud och fick glatt besked på mina provsvar. Visst fick jag genomlida ett par veckor med djup ångest och smärta i kropp och själ, men av lidandet växer man och kommer närmare Gud och Jesus. Att tro är det största hoppet! Tack för att ni bad för mig och tack Herre för att du hör bön! Jag älskar Dig i all evighet! Amen

Gå tillbaka?