Från PY den 2009-09-16 08:13:28


Gud hjälpt frugan med det psykiska. Fortsätt gärna be om helande i tanke- och talessätt.

Gå tillbaka?