Underbara GUD

Från anonym den 2011-05-13 12:10:04


Tack Herre för ett härligt mirakel Du har utfört, tänk att Din nåd är så stor och underbar. Min kollega vi bad för i början av denna vecka har tillfrisknat och förundrat både läkare och oss förebedjare, Du har än en gång visat Din kraft på ett underbart sätt. Tack för att Du hör bön. I JESU namn AMEN!

Gå tillbaka?