Corona

Från Susanne den 2020-12-16 20:49:36


Tack för att min dotter överlevde den svåra Covid hon blev sjuk i. Efter 5 veckor i respirator fick hon lära allt på nytt. Tack Gud för att du hörde våra böner. Idag är hon frisk. - <3

Gå tillbaka?