Från Petra N den 2019-05-04 20:37:26


Kära Gud. Hjälp min mamma att bli frisk. Hjälp henne att få tillbaka framtidstron och glädje. Hjälp henne så hon kan åka hem till sin lägenhet och leva ett normalt liv. Amen

Gå tillbaka?