Tack Gud

Från IJ den 2018-03-31 11:23:50


Tack Gud för att du är med mig och skänker värme, ljus och kärlek under mina mörka stunder som består av stark ångest och rädsla. Jag är din Gud! I Jesu namn Amen

Gå tillbaka?