Tack

Från anonym den 2018-03-23 07:37:02


Tack Gud för ditt ord! Skulle just lägga in ett böneämne ang en konkurrent och tog ett ord för dagen. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. :// Andra Korinthierbrevet kapitel 9, vers 8 AMEN!!!!!!

Gå tillbaka?