Min mamma

Från Peter den 2017-12-12 18:08:50


Hej. Min mamma behöver förbön pga upptäckt av cancerceller i benmärg. Tack för Jesus helande kraft.

Gå tillbaka?