Från anonym den 2010-08-25 15:27:06


Tack Gud för att du än håller Din hand över Sverige.

Gå tillbaka?