Från Lisa den 2016-02-22 18:22:46


Be för vår son som utsatts för svartmålning i det sociala mediet. Hjälp honom och led honom och bevare honom och låt honom få hålla sin hälsa och komma hem till sin egen familj. Hjälp hela vår familj! I Jesu namn.

Gå tillbaka?