Stor nöd!

Från Mary den 2016-01-31 19:50:40


Kära vänner. Hjälp mig i bönen för mitt barnbarn, 23 år. I kväll står hon utan både jobb o lägenhet. Hennes Mamma tog Gud hem för några år sedan. Hon verkar bitter för att hon ej blev helad. Bed att hon får både jobb o bostad. Jag är förtvivlad. En natt har hon ordnat men sedan vet varken jag eller hon. Gud förmår! Mormor

Gå tillbaka?