Från bedjande moder den 2015-11-22 15:19:34


Bönehjälp för min son som imorgon måndag 23/11 skall göra ett psykologtest, som ingår för att komma in på lokförarutbildning. Hitintills har han klarat 2tester. Tack Gud för det. Så nu är det avgörande imorgon att han klarar också det. Betyder mycket för hans framtid. Må Gud vara med honom. Amen.

Gå tillbaka?