Förbön

Från Ronny den 2015-09-12 12:57:40


Jag är så tyngd av bönnebördor och besvär för folk och anhöriga och för mig själv och mitt liv.Och om tron och frälsningen och livet och församlingen och världen och vårt land och Israel.Och nu också för min mors och min relation.. Gud förlåt mig min synd och gör allt väl i och genom din nåds fulla godhet och sanning och kraft och frälsning Och frälsning ifrån allt ont och skydd emott allt ont och allt du inte vill Gud.Och i utbyte emot allt gott i stället du vill i och genom din godhet.Och vishet och kraft och tro och hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå och störst av dem är Kärleken...Och din sundhet och goda vilja på rätta vägar med dig gode Gud och på den eviga vägen .Och för tid och evighet och tryggt och säkert och trygg och lugn och sund och sunt och helt och fullt och sunt och välsignat i frid med dig gode Gud.Och efter behov och till din ära gode Gud min rättfärdige och barmhärtige Fader i himlen för din skull helt som du vill bara...Och ödmjuk och i saktmod i sakmods Ande som det står skrivet i Guds Ord i bibeln .Tack gode Gud ber jad dig om tack i Jesus namn amen tack och Guds frid och rika välsignelse!!! Ronny ps 23 och Matteus 28: 18-20 och Jeremia 31:3...Hesekel 2....

Gå tillbaka?