Trollhättebo och tidigare Saabanställd.

Från anonym den 2010-03-01 12:25:13


Bed att Gud leder de som har beslutanderätt inom Saab; pv, att fatta rätt beslut för framtiden. Då framför allt, frågan om vilka som tillsammans skall inneha ägandet i Saab pv. Bed att nya ägare, delar visionen om en långsiktig framtid för Saab; pv, i Sverige och att detta blir framgångsrikt, både regionalt och nationellt.

Gå tillbaka?