Från anonym den 2015-04-14 23:47:17


Herre, Gud och himmelske Fader! Jag ber om simhjälpmedel i vår svåra situation! Ge oss en gemensam uppenbarelse inför vår framtid! I Jesu namn! Amen!

Gå tillbaka?