Från Christina den 2015-03-20 18:40:46


Be gärna för hela min livssituation. Be även att Gud helar mig från rökbegär, så att jag blir helt rökfri.

Gå tillbaka?