Från Maria den 2014-11-13 05:26:38


Behöver hjälp i bön att få styrkan att sluta röka, att kunna se Guds plan för mig och följa den väg han vill att jag ska gå.

Gå tillbaka?