Jobb och bostad!

Från Elliot den 2014-11-02 18:25:33


Vi behöver en bostad i Stockholm och Tomas behöver ett jobb han ska på intervju på fredag så be att det går bra för honom.

Gå tillbaka?