AKUT

Från Syster i Herren den 2014-10-12 10:22:16


Bed för att Gud befriar mig omgående från en person som jag inte kan ha i mitt liv.

Gå tillbaka?