Befria Sofia från hat och ilska

Från Lars den 2014-10-02 22:07:20


Be för Sofia så att Gud befriar henne från sitt hat och sin ilska mot mig. I Jesu namn. Amen.

Gå tillbaka?