Pappa och mamma

Från anonym den 2014-05-21 20:14:36


Vår dotter berättar att hennes huvudlärare fått avsked. Han är inte formellt lärarutbildad. Han är dock en av Sveriges mest kompetenta lärare inom sitt område. Han har undervisat mycket kända människor i Sverige, samt varit chef för flertalet kända platser inom detta område. Om det uppstått ett missförstånd eller om det endast är "dumhet" som gjort att situationen uppkommit är en fråga, det viktiga är att han fortsätter som lärare och att missförstånd läggs till rätta. Bed om detta ! Min dotter och hennes klasskamrater är mycket ledsna och kärnan och glädjen med att de går just denna linje är " borta" i och med detta.

Gå tillbaka?