Förledd av en ond ande

Från Martin den 2014-04-10 15:31:58


Förledd av en ond ande På grund av olyckliga omständigheter där jag har blivit förledd av en ond ande har jag kommit under psykiatrins våld, där man tvingar mig att ta farliga mediciner, vilka skadar mig och gör mig sjuk. Läkaren vill inte tro på mig när jag säger att jag är frisk. Han menar att jag har en obotlig sjukdom, något som är helt felaktigt. Jag är helt återställd och har inga symtom. Tvångsvården kan förlängas under år och mitt liv blir därigenom förstört. Bed därför: • Att jag blir fri från medicinens plåga snarast. • Att den felaktiga diagnosen rivs upp. • Att tvångsvården upphör. • Att medicinen inte skadar mig och att jag blir helt återställd från den. Tack för er förbön!

Gå tillbaka?