Barnbarn

Från Anonym den 2014-03-18 21:05:25


Min dotter planerar att flytta till ett oroligt land med sitt 4 åriga barn. Jag känner stor oro för det är oordnade förhållande hon ger sig in i.Flyttar ihop med en man hon knappt känner och blir beroende av.

Gå tillbaka?