Utväg

Från Anita den 2014-03-01 08:36:39


Hjälp oss att be för vår son med familj. Dom vistas i Turkiet i väntan på dom i ett mål om hemskolning av sina 5 barn. Igår fick dom avslag från rätten. ROPA TILL GUD ATT DOM TAR RÄTT BESLUT. Att Guds vilja får ske. Om beskydd över våra barnbarn.

Gå tillbaka?