Vår dotter är familjehemsplacerad

Från Mamma den 2014-02-26 15:41:01


Snälla bed för min man som har svårt att ta vägledning från socialen på hur han ska vara som pappa till vår älskade dotter. Jag och socialen är överens om att vi måste bli bättre på att gränssätta vår dotter när vi träffar henne för att skapa en trygg miljö för henne. När socialen påtalar detta för min man blir han hotfull. Jag ber Gud att öppna hans hjärta för vägledning och inte ta det så hårt. Jag känner inte igen den man jag älskar och gifte mig med...socialen och jag är helt förtvivlade. Gud välsigne dig som ber för detta!! Från mitt hjärta TACK!!

Gå tillbaka?