Hjälp

Från Ulrika den 2014-02-18 23:36:22


Hjälp mig att få lugn och ro i mitt liv med mina anhöriga man och barn som jag oroar mig för ständigt på grund av svår sjukdom och dåligt mående från barnen. Kära Gud stärka oss att bli starka och slippa mera svårigheter nu. Några positiva tecken.....

Gå tillbaka?