Från Gud kan göra det som är omöjligt för människor. den 2013-09-10 09:31:09


Bed för min familj. Genom missförstånd, olika viljor och prestige slits familjen. Bed för oss att enbart kärlek och samförstånd får vara det som är gemensamt. Bed att Gud får göra ett "kirurgiskt ingrepp" och ta bort det som är defekt.

Gå tillbaka?