Herre hela mig!

Från R den 2013-07-29 08:47:36


Jag har svår ångest, Herre Jesus hela mig och fyll mig med Din frid!

Gå tillbaka?