Från " Från en som fortfarande hoppas och tror" den 2013-02-18 02:57:27


Bed för en familjesituation som inte är som Gud har önskat. Bed att Gud griper in och förändrar det Han vill, när det ännu finns tid.

Gå tillbaka?