Från Pernilla den 2012-12-28 12:08:21


Ge mig ett tecken gode Gud på att du hör min bön. I Jesu namn. Amen

Gå tillbaka?