Från Vän den 2012-11-27 19:23:05


BE för Annemari om helande och upprättelse, be för en gammal skiljsmässa be för hennes sår. Be för hennes känsloliv. Jesus hela hennes tankar och känslor och självkänsla.

Gå tillbaka?