Upprättelser,välsignelser,helande

Från Elisabeth den 2012-09-28 18:46:55


Ber om hjälp i förbön om upprättelse,helande,välsignelser för mig,min man,syster. Har haft svårt länge och tror på bönens kraft, ju fler som ber är nog bättre. Ber om bönesvar också för alla som har skrivit här, i Jesu namn, amen.

Gå tillbaka?