Från Nicolas den 2012-09-06 16:54:04


Min gud hjälp mig att stå emot den onde i jesu namn

Gå tillbaka?