Bön för mamma

Från anonym den 2012-08-12 11:03:46


Jag behöver förbön för min mamma som bröt handen och axel och nu ligger på sjukhus. Låt inga komplikationer uppstå i och med att hon har dåligt hjärta. Samt att hon läker snabbt. I Jesu namn, Amen!

Gå tillbaka?