Helande och frälsning!

Från en vän den 2012-05-26 16:16:15


Ber om förbön för en vän och hans familj! Mannen har hastigt insjuknat i cancer som redan spridit sig. Bara Jesus kan hjälpa!

Gå tillbaka?