Från Nicolas den 2012-02-26 23:37:45


Älskade gud,ge mig styrka i min tro och gör mig frisk i jesu namn.

Gå tillbaka?