Inför det okända

Från anonym den 2012-02-25 17:45:30


Jag ber dig Gud att ta hand om min oro inför undersökningen. Var med mig under dessa dagar. Jag ber om att åter få känna tillit.

Gå tillbaka?