Hälsa och barn

Från Uppland den 2011-11-21 12:54:25


Ett litet förtydligande till böneämnet nedan. Vi är ofta sjuka och drabbade av sjukdommar, som sedan går över igen. Vi behöver bli fria från dessa sjukdommar och sträcker oss till herren om vår innerliga önskan om en fullständig hälsa och ett andra barn, guds gåva.

Gå tillbaka?