Från anonym den 2011-10-23 00:01:17


Kära Gud ! Jag ber att du måtte befria min fru från hennes sjukdomar. Fyll henne med Din nåd och barmhärtighet på det att hennes lungcancer måtte torka ut ! Kära Gud ! Låt henne leva en sjukdomsfri ålderdom !

Gå tillbaka?