oroliga föräldrar

Från anonym den 2011-06-20 08:55:55


Bed för vår son som är psykiskt och mentalt sjuk. Han har varit frälst men efter denna sjukdom är det som om allt har rasat. Han svär och förbannar Gud och allt är ett enda kaos. Han plågas svårt invärtes av det förflutna och ångrar varje dag. Han vill få negativa minnen utraderade men hittills har ingen människa lyckats hjälpa honom. Han har haft kontakt med några pastorer men tycker att de inte kan hjälpa honom. Vi har bett nu snart i två år men det verkar som om bönesvaret dröjer. Är det månne onda makter som plågar honom? Läkarna kallar det utmattningsdepression. Han önskar ett mirakel från Gud. Tacksam för bönehjälp!

Gå tillbaka?