Bed för min son

Från anonym den 2011-05-21 18:46:55


Bed för min son som är mycket ensam. Saknar arbete, kompisar och meningsfull sysselsättning. Behöver få en förändring snart för att orka leva.

Gå tillbaka?