Hjälp min son

Från Pappa den 2022-06-27 20:32:55


Hjälp. Min son kämpar med ångest som kommer från psykos. Befria hans sinne och ge han Din frid. I Jesunamn! Tack Fader för att du hör min och andras böner.

Gå tillbaka?