Från Andreas den 2022-05-06 06:05:57


Gud, vi skulle snart förlova oss, beskydda min kvinna och hennes tankar nu på att lämna mig, Gud har satt oss ihop, det har bekräftats så många gånger, låt inte djävulen eller någon annan ta isär vad Gud har satt ihop. Jag behöver Sandra vid min sida, tills döden skiljer oss åt. I Jesu namn jag ber. Amen

Gå tillbaka?