Kyrka

Från Bosse den 2022-04-02 14:57:39


Jag har en önskan om att bli ledd till en levande varm kyrkoförsamling där jag kan känna gemenskap i Anden tillsammans med trossyskon som ärar o upphöjer Jesus.8

Gå tillbaka?