Grannsämja

Från anonym den 2011-04-21 19:45:29


Tack Gud för att du är med oss i vår situation med markägarna runt vår stuga. Ge oss visdom och att den heliga Ande ska ge oss rätt ord att säga.Gör så att det inte blir någon konflikt utan att vi möts av förståelse och välvilja. AMEN

Gå tillbaka?