Bönegrupp

Från Bosse den 2021-10-27 21:09:18


Herre Jesus. Jag ber om vägledning till en församlings gemenskap och saknar kristna vänner att bedja med.Jag lyfter åter fram min fru som inte vill höra eller läsa det levande ordet .

Gå tillbaka?