Böneämne

Från Gud hör bön den 2021-10-25 13:37:41


Hej! Kan ni stå med i bön och ropa till himlens Gud om detta böneämne? En kvinna är i mycket akut behov av en bostad och det måste omgående komma en lösning för henne. Gud välsigne dig som tar detta till ditt hjärta och ber igenom till en fullkomlig seger i Jesu namn

Gå tillbaka?